MF Finishing

Kemijske predobrade i siliranje

Pod predobradom, mehaničkom ili kemijskom, smatraju se svi postupci koji utječu na izgled površine aluminijskog komada prije eloksiranja. DIN 17611 norma definira standardizirane predobrade E0-E8. Nudimo E6 kemijsko matiranje- satinacija. Ovo je standardna predobrada na aluminijskoj stolariji i dijelovima koji nemaju uske tolerancije. Rezultat predobrade je estetski prihvatljiva satinirana površina. Defekti poput linija ekstruzije i manjih ogrebotine su značajno smanjeni. Budući da je metoda dizajnirana za aluminijsku stolariju nije kompatibilna s mnogim legurama koje se koriste u strojogradnji. Vrhunski rezultati ostvarivi su na Al6060 ( AlMgSi ), Al6063 ( AlMgSi0.5 ) i Al5754 ( AlMg3 ).

Druge legure iz 6000 serije mogu manifestirati neželjene efekte no to ovisi o šarži i kako je materijal staren. Ostale legure se ne preporučuju. Osim standardnog silinga, kao završni korak procesa eloksiranja nudimo impregnaciju teflonom. Disperzija teflona koristi se kao završni korak kod tvrdog eloksiranja kad je smanjenje hrapavosti površine važnije od otpornosti na koroziju. Teflonski premaz nije dekorativan.